Author: Sunderman FW Jr

Original article 1989;15(1):1-12   pdf
Mechanisms of nickel carcinogenesis.
Sunderman FW Jr
 
Original article 1993;19 suppl 1:34-38   pdf
Biological monitoring of nickel in humans.
Sunderman FW Jr
 
Original article 1993;19 suppl 1:75-80   pdf
Search for molecular mechanisms in the genotoxicity of nickel.
Sunderman FW Jr